2014. március 27.

A MOM Rádióklub tevékenysége a  2013-as évben

(Elnöki beszámoló a klub 2014. március  27.-i közgyűlésén)

 

--„Gyermekvasút-program”: klubunk  tagjai  a budapesti Gyermekvasút  szerelvényén
   és a megállókban rádiókapcsolatokat létesítettek.

--„Civilek Éjszakája”:  egész éjszaka  komplett bemutatót tartottunk tevékenységeinkről
   az arra  sétáló  közönségnek

--a  Budapesti Tisztiház Nyugállományúak Klubja, Híradó tagozat  13  érdeklődő
   szakemberének bemutattuk a  klubunkat.

--Rádiózással egybekötött kitelepülést  bonyolítottunk le  a  Bp. XVII. Kerületi
  Naplás-tó partján.  Kondérban  gulyás  főtt, finom sütemények és  üdítők
  emelték a jelenlévő 42  fő hangulatát.

--Klubunkat meglátogatta   a  brazil Rádióamatőr Szövetség  Elnöke. A szakmai eszmecserén
  mindenki  sok újat látott-hallott, és Orlando barátunk elvitte jóhírünket Braziliába.

--Egy  híres  USA-beli rádióamatőr (gimnáziumi tanár) „N8DE”, Don  és   felesége
  néhány kellemes  órát  töltöttek klubunk vendégszeretetét élvezve.

--A klubunk elnöke, Matzon Jenő  forgalmi továbbképzést tartott  megjelenő tagjainak
   ritkán hallott illetve  kevéssé ismert  rádióforgalmi  „fogásokról”

--A volt szovjet  Központi Rádióklub  elnöke,  Ernst KRENKEL születésének  100.
  Évfordulójára szervezett nemzetközi  rádióforgalmi aktivitáson klubunk és több
  klubtagunk  sok értékes  diplomát   szerzett

--Kitűnően  használható rádióamatőr  térképeket szereztünk be,  és   az adószoba falát
   díszítettük velük.

--Két klubtagunk (Benyovszky  Gábor  és Matzon Jenő) újabb 5 évre  érvényesítették
  játékvezetői-versenybírói jogosítványukat

--3 komódot vásároltunk az adószobába. Ezekben tárolni lehet, oktatáskor ülni rajtuk,
  és versenyeken a nem-dolgozó operátor pihenhet rajtuk.

--A  „Visegrádi Négyek” tudományos kisérletéhez  (30.000 méter magasra felbocsátott,

műszerekkel teli léggömb)  klubunk 9 tagja  PR-tevékenységet látott el:  a lengyel
  Főszervezők és a  Magyar Rádióamatőr  Szövetség külön dícséretben  részesítették
  kiváló eredményünket

--Immáron ötödik éve  klubunk ötfős  gárdája  látja  el a magyar Központi  QSL-irodában
   szükséges munkákat

--Matzon  Jenő  I.-osztályú minősítést szerzett ebben az évben

--Klubunk csapata  résztvett az idei  „Nosztalgia  Rádiótöbbtusa” versenyen.

--Az idei Gyorstávírász Országos  Bajnokságon  kategóriájának aranyérmese lett
  Matzon Jenő

--Pályázati támogatásból vásároltunk egy  „FT897D” típusú rövidhullámú adó-
  vevőt:  ez  klubunk eddigi legjobb, legértékesebb  rádiókészüléke

--Mint eddig több mint 20 éven keresztül,  ez év végén is  rádión köszöntöttük
   az Ujesztendőt, a szokásos   „URH-BUÉK” versenyen, Piszkéstetőn.

Budapesten,  2014. március  27.-én:
Matzon Jenő
elnök

Mérleg

1 9 6 7 4 1 9 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0
Statisztikai számjel, vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: MOM Rádioklub
Az egyéb szervezet címe: 1126 Budapest, Csörsz utca 18.
EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 1 3 év Adatok E-Ft-ban
Sor szám A tétel megnevezése Előző év Elózó év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 0   138
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK      
3. II. TÁRGYÉVI ESZKÖZÖK     138
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE      
6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 362   447
7. I. KÉSZLETEK      
8. II. KÖVETELÉSEK      
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK      
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 362   447
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 362   585
13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 362   585
14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE      
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 449   362
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK      
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -87   223
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      
20. E. Céltartalékok      
21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok)      
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 362   585
Budapest, 2014.03.26. _____________________________________

Matzon Jenő elnök

2013. március 24.

MRASZ közgyűlés 2013.

Március 23.-án lezajlott a MRASZ éves rendes k özgyűlése.
Az eseményen 23 klubelnök, mint a rádióklubjuk jogi képviselője volt jelen.

Fontosabb történések:

Elfogadták a 2012. év pénzügyi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
a 2014-es év pénzügyi tervet,
a szakmai bizottságok beszámolóját (forgalom, gyorstávírászat, rádiós-tájfutás, QSL-iroda, stb.).
A tagdíj 2014-ben nem emelkedik, marad a jelenlegi összegű,
az Alapszabályban néhány (bennünket nem érintő kérdésben) módosítások történtek.

Mivel (hála 5BGP-Gyurinak !) a MOM Rádióklub szervezi és csinálja legjobban a különböző események rádióamatőr-forgalmazással való emlékezetessé tételét, felkérték a MOM Rádióklubot, hogy a "Visegrádi Négyek"

(SP-OK-OM-HA) most következő tudományos együttműködését (Copernicus Projekt), három hónapos forgalmazással népszerűsítsük.

Egy tudományos műszerekkel és rádióamatőr átjátszóval felszerelt ballont bocsájtanak fel 30.000 méter magasra, és
a kísérlet ideje alatt (május 25-szeptember 30) kérnek bennünket minél több QSO létesítésére.

A QSL-lapokat a szervezők nyomtatják, és egy diplomát is kiadnak majd.

Ugyanezen időben működni fog a "HF0VBD" és az SN0VBD" is, a mi hívójelünk a "HG0VBD" lenne: (Visegrad Ballon Day)
Amennyiben elegendő jelentkező lenne, bejelentem, hogy elvállaljuk a dolgot.<br><br>Én vállalom, hogy ezen időszakban 7 MHz-en CW QSO-kat gyártok, első jelentkezőként.
A projektről többet itt lehet olvasni:
http://www.nearspace.eu/

Kellő érdeklődés esetén meg fogom kérni HA5VZ-t, hogy a nekünk fontosabb részeket fordítsa le magyarra.)

Vy 73 mindenkinek: Jenő, HA5FA

 

2012. június 25.

Zarándoklat Friedrichshafenbe 2012. június 21-24.

Az arrl képei:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150905512802408.421360.20069212407&type=3&l=a162583ded

2012. március 31.

A mai MRASZ Közgyűlés (az elnökség részéről, és a hozzászóló klubelnökök részéről is) sajnos főképp a pénzügyi nehézségekről szólt.
Részletek:
1./ az állam bácsi, a Polgármesteri hivatalok és más erre hivatott szervek is
"kivonulnak a sport finanszírozásából"
2. az Országgyűlés eddig szinte minden sportnak "normatív támogatást "
adott
(egy pontrendszer alapján, amelyben a döntő a leigazolt taglétszám, az
európa- és világbajnokságokon elért eredmények, a minősítést szerzett
sportolók száma volt domináns) most szinte alig ad a sportra
pénzt:
ebben az évben a MRASZ egy fillért sem kapott: néhány éve még az évi
5-8-10 milliók jöttek !
3./ lassan nagyon megnehezítik a pályázatokat (ezt én is észrevettem, HI!).
Tavaly a MRASZ-nak a pályázatokból befolyt pénze: n u l l a Forint volt.
(Kénytelen vagyok eldicsekedni, hogy a MOM Rádióklub 400.000.-Forintot
szerzett két pályázatból). Az SZJA 1 %-okat nagyon nehéz megkapni:
( az APEH mindent elkövet, hogy megtagadhassa a kifizetését)
Azért itt is meg
kell jegyeznem, hogy tavaly MRASZ-nak az 1 %-okból 177.OOO, a MOM-nak
220.000.- Forint jött be.
4./ klubok és Területi szövetségek szűnnek meg a pénzhiány miatt.

A sok sírás vége az lett, hogy mikor az elnökség előadta javaslatát a 2013. évi MRASZ-tagdíjakra, a Közgyűlés teljes egyetértéssel elfogadta, hogy.
rendes (kereső) tag évi 11.000, nyugdíjasok 70 éves korig: 8.000.-, 70 éves kor fölött 4.000.-, nappali tagozatos diákoknak évi 1.000.- Ft lesz.

-Az adóengedélyesek ebből engedményt kapnak: 2013 január elseje után az első két kiló QSL-jét ingyen küldik el (ez a jelenlegi áron azért kétszer 3.500 Forintot
jelent!)-

Vy 73: Jenő, HA5FA.

 

 

2010. december 21.

Az LotW szoftver oklevél kérelmező részét karbantartják, ezért jelenleg nem tudnak fogadni DXCC és WAS kérelmeket.

Ha elkészülnek az upgrade-del, akkor lehet kérelmezni a az összgyűjtött LOC négyszögek szerint a VUCC oklevelet is.

12/21/2010

ARRL’s Logbook of the World (LoTW) -- an online system for amateurs to confirm two-way contacts that can be used for various ARRL awards -- is currently being upgraded. When this upgrade is implemented, amateurs can use LoTW to apply for awards based on Maidenhead grid squares, such as VUCC and the Fred Fish Memorial Award. As LoTW goes into testing mode for these changes, its ability to accept awards applications for DXCC and WAS has been temporarily suspended, but it will still process and accept uploads. LoTW’s application function will be restored as soon as possible.

2010. december 18.

A DXCC-n túl is van élet! Úgy hívják, hogy  IOTA (Island of the Air):  minél több szigetről kell összeszedni QSL-eket.   Európában kb.  185  sorszámozott sziget van, ezek közül a legnehezebb az EU-189: Rockall szigete  (Skóciához tartozik, már a sztori  is izgalmas, ahogy a skótok megszerezték).
Ezt a szigetet már többször próbálták (különböző nemzetiségű- expedíciók) megmászni, hogy rádiózhassanak róla, de csak mostanság sikerült  (és 262 QSO-t tudtak csinálni a csúcsról). Az erről készült videót érdemes megnézni! 

http://dx-world.net/2010/climbing-rockall-eu-189/

2010. december 11.

Ma 1600 UTC-tól holnap 1600 UTC-ig "International Naval Contest" lesz. Lehet  csak távírón, csak fónián, és vegyesen
is indulni: 3 különböző kategória.
Mindenki mindenkivel QSO-zhat, és akik tagok valamely  rádióamatőr-tengerész-Szövetségnél, azok a riportot, a Szövetség kétbetűs
rövidítését és a tagsági sorszámot adják   (én például: 59001-MF-762-t adok, mert a német "Marinefunker" Szövetség  rendes tagja
vagyok.  Aki sehol nem tag, az csak a riportot és a sorszámot adja, 001-gyel kezdve.
A "Naval"-tagok 10 pontot érnek, a nem-tagok 1 pontot..
--Sem a fónia-kategóriában, sem a vegyes-ben nem sokan vannak: a legtöbben morzésok.  Én főképp 7-megán fogok dolgozni, és ha a klubból
valaki akar velem egy QSO-t, hívjon fel telefonon   (30-2039368)
Nagyon örülnék, ha HA5GAB-bal, HA5GZA-val vagy HA7KT-val QSO-zhatnék.
Sok szerencsét, fiúk!    

Vy 73 de Jenő, HA5FA    (a Marinefunker 762. számú tagja)
_..._

Ahogy ígértem a klubban, most kiteszem az ARRL 10-méteres verseny legfontosabb szabályait.


Szombaton 00.00 UTC-től  vasárnap 2359 UTC-ig tart   (dec. 11-12)
Ha beindul a sáv,  kezdőink sok QSO-t tudnak csinálni ssb-n !!
A verseny SSB-n és CW-n is megy. Mindenki mindenkivel QSO-zhat, de az USA-, VE- és XE-QSO-k többet érnek.
Mi  magyarok a riport után a QSO sorszámát adjuk   (pl. 59001).


Akkor hajrá,  GL.    73: Jenő, HA5FA.

2010. november 24.

A ZA3HA ma délután 7015 kHz-en könnyen elérhető!

Üjabb hírek és képek:

http://www.za3ha.com/?p=238

2010. november 21.

Krisztiánék viszontagságos úton, számottevő vargbetűvel- de már megérkeztek Albániába.

QTH: Orikum-Radhime

A Facebook-on is mindenről beszámolnak. Érdemes figyelni a tudósításokat!

http://www.facebook.com/pages/Z-A-3-H-A-D-X-pedition-2010/175528652464040

A Twitteren is csiripelnek: @ha5x on Twitter

Érdemes felinstallálni a TweetDeck nevű ingyenes szoftvert!

http://www.tweetdeck.com/

2010. november 14.

Befejeződött az YJ8HA DX-expedíció:

http://ha5ao.novolab.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=98:yj0ha-qrt&catid=52:vanuatu-2010&Itemid=100&lang=hu

2010. október 27.

Holnap után indulunk Sydneybe, majd 2 nap múlva Vanuatura.
 
A kapcsolódó járatok késése erősen befolyásolhatja az itinert, akár meg is hiúsíthatja: lásd minap SP5DRH esete.  http://www.sp5drh.com/h40 
 
Ha minden jól megy, itthoni idő szerint kedd reggel talán már QRV leszünk, bár ez sok mindentől függ.
 
Nem kizárólagos cél a rádiózás de szeretnénk minél többször előfordulni a sávokban, 2 hétig leszünk ott.
 
A terjedés onnan Ja és USA felé nagyon jónak ígérkezik, EU felé sajnos kevésbé, igyekszünk erre figyelni.
 
A lényeg: ha netán valakinek szüksége lenne YJ-re valamely sávon és nem sikerül a normál pile-upban kikapni, itt is működni fog a TX3A-nál jól bevált "HA-FILTER".
 
>>>>> Tehát: az aktuális ablaktól függetlenül, ha "only HA vagy QRZ HA" hívást hallotok akkor CW-n - mínusz 2 KHz-nél, SSB-n  - mínusz 3 KHz-nél figyelek. <<<<<<
 
Amennyiben ott erős qrm van, a split freki még lejjebb csúszik. Természetesen minden magyarul beszélő állomásra (nem csak HA) vonatkozik.
 
A repülők súlykorlátozása erősen limitálta a kivihető technikát, ráadásul igyekeztünk minden lényeges elemből redundánsak lenni.
Speciális light weight eszközöket készítettünk ( pl. 9 dekás el-key, 3 kilós komplett 'wind-proof antenna base, stb.).
 
Elvileg minden sávon (160-10m) tudunk majd rádiózni,óceánba helyezett vertikális és 'inverted u' antennával, kb 450 Wattal, alul vevőantennánk is lesz.
 
http://ha5ao.novolab.hu/
 
 
Cu, 73:
 
Gyuri / HA5UK
 

Vanuatu Islands

HF Forecast from Budapest to Port Vila Vanuatu

2010. október 21.

A Rákosmenti Rádiós Kör több több tagja látogatptt el a MOM Rádióklub heti összejövetelére. A beszámolójuk itt olvasható:

http://www.qso.hu/news.php?readmore=15

2010. július 31.

A K5ZD -W2SC összetételű WRTC 2010. V. helyezett csapat feldolgozta a teljes 24 órás hangfelvételt úgy, hogy rá lehet keresni a velünkl létesített összeköttetés hangfelvételére!

Vigyázat! A hangfelvétel sztereo! Távírón W2SC, SSB-n K5ZD dolgozott. Én csak távírón dolgoztam velük (három sávon), így a keverőpulton jobbra húztam a "csatornaválasztót" és csak a távíró forgalmat figyeltem...

Az első URL-en van a kereshető, a másodikom a teéjes hangfelvétel.

"Want to know how your signal sounded in Moscow during WRTC? 
At least during the time you worked R34P?  
1. Go to http://www.k5zd.com/live/wrtc/index.php 
2. Enter any call to get a list of QSOs. 
(The call must exactly match what we have in our log.) 
3. Click on the download link to save or play the 1 minute audio snippet of the QSO.
  WRTC allowed two operators, but only one transmitted signal at a time. 
The audio recordings are in stereo and have one radio in each channel (left/right). 
You may want to listen with headphones to get the full effect or 
use your mixer balance control to only play one channel at a time. 
K5ZD is always the operator on the left channel. 
W2SC is always the operator on the right.  
If you want to hear longer segments of audio, visit 
http://www.k5zd.com/live/wrtc2010/index.html 
There you can find 1 hour mp3 files of the entire contest and a complete log.  
I have to thank Wayne, W5XD, the creator of WriteLog software, for developing 
the log search and audio player. It is always fun to hear how your signal sounds 
at the other end and this new capability makes it even easier.   
73,  Randy, K5ZD"

Forrás: WRTC 2010 lev.lista 2010. július 31. 06:32 UT    

2010. július 25.

Az elmúlt 24 órában zajlott le az idei IOTA verseny. Jó forgalmazási hatásfokú állomással sok ritka, máskor egyáltalán nem elérhető szigetet lehetett begyűjteni.

Hasznos lista a szigetek azonosításához: (Jó tudni pl. hogy számos sziget csoportba van sorolva azonos jelöléssel!)

http://bnicolas.free.fr/iotalist.html

2010. július 14.

A WRTC 2010 végeredménye színesben, sztereóban:

http://www.wrtc2010.ru/result_table.php

2010. július 9.

A ma estig véglegesített hívójelek:

R31A R31D R31N R31U R31X

R32C R32F R32K R32O R32R R32W R32Z

R33A R33G R33L R33M R33Q R33U

R34C R34D R34O R34P R34W R34X R34Z

R36C R36F R36K R36O R36W R36Y R36Z

R37A R37L R37M R37P R37Q R37U

R38F R38K R38N R38O R38W R38X

R39A R39D R39M R39R

_..._

Nézd a WRTC-ről az IP TV közvetítést!

http://www.justin.tv/wrtc2010

Ünnepélyes megnyitó 07.00Z -így írták. A Z amerikai katonai eredetű helyi idő megjelölés lehet, azaz kb. 9.00 CET.

Az esemény weblapja.

http://www.wrtc2010.ru/

Ott az egész program, a résztvevők és a bírók névsora képpel.

Magyar csapat is van: HA3OV és HA6PX.

A bírók: HA3NU ésa HA6ND, Kanadából VE3NE Laki Lali.

Szlovákiából két csapat is van magyar névvel meg persze a román csapatban is van magyar...

2010. július 7.

ARRL Contest Update:

http://www.arrl.org/contest-update-issues?issue=2010-07-07

2010. július 5.

A következő hétvégén lesz a 2010. évi IARU HF World Championship.

Az idén ezzel egyidőben Moszva környékén rendezik meg a WRTC 2010 (World Radio Team Championship) versenyt, ami a résztvevő országok indulási jogot szerzett, szeméiyesen jelenlévő csapatainak az IARU HF versenyen való részvételével folyik -bírói felügyelettel.

Lásd: http://www.wrtc2010.ru/

A VB-n résztvevő állomások logjait is ide lehet feltölteni!